Koronavirus həqiqətən ABŞ patentidir?


cavab 1:

Koronavirus viruslar ailəsinin mövcudluğu COVID-19 ilə yeni epidemiyadan əvvəl yaxşı məlum idi.

Bəli, vaksinlər, müalicə və s. İlə əlaqəli başlıqlarında "koronavirus" olan təxminən 14000 ABŞ patent və patent müraciəti var.

FPO IP Araşdırma və İcmalar

Çox güman ki, digər ölkələrdə, hətta Çində də müvafiq patentlər var.

Burada "müalicə etmək" üçün bir çox patentlərdən biridir

Koronavirus infeksiyasının müalicəsi üsulları

Təklif olunan müalicə, xüsusən Covid-19 üçün işlədiyi bilinmir. Covid-19-un bu günə qədər bilinmədiyini nəzərə alsaq, hər hansı bir konkret patentin onsuz da mövcud deyil.

Xülasə - heç bir koronavirus (xüsusən COVID-19) ABŞ vətəndaşı deyildir (hələ), ancaq korona virusları ailəsinə aid patentlər və patent müraciətləri var.